Προσλήψεις δικηγόρων στην Π. Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια 6 μηνών {υποψήφιοι κατηγορίας Α’}, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός 10 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (16 Ιουλίου 2018) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ