Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δ. Δελφών

Ο Δήμαρχος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων(οδηγοί, εργάτες καθαριότητας) για δύο μήνες προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ανάγκες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ