Προσλήψεις 8 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων στην Κομοτηνή, στη Σύρο και τη Λέσβο. Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχής Λέσβου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα 

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/6/2018 έως και 29/6/2018

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχής Σύρου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχής Λέσβου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα 

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/6/2018 έως και 29/6/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΔΔΗΕ