Προσλήψεις 78 ατόμων στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ατόμων για χρονικό διάστημα 8 μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ