Προσλήψεις 7 ναυαγοσωστών στο Δ. Λευκάδας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη 7 υπαλλήλων ειδικότητας Ναυαγοσωστών, κατηγορίας ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμενου χρόνου για χρονικό διάστημα 3 μηνών για τους 4 ναυαγοσώστες (πολυσύχναστες παραλίες) και 2 μηνών για τους υπόλοιπους 3 Ναυαγοσώστες (μη πολυσύχναστες παραλίες), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ