προσλήψεις-7-ατόμων-στο-βυζαντινό-και-χ-374502
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 25.01.2018 | 14:14

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά 7 φυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ