προσλήψεις-7-ατόμων-στο-δ-μεγαρέων-45320
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 24.01.2018 | 14:27

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Μεγαρέων

Ο δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου 7 ατόμων για 5 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ