Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Κηφισιάς

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει ο Δήμος Κηφισιάς.

Ειδικότητες:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Παιδιάτρων
  • ΠΕ Διοικητικού
  • ΔΕ Τεχνιτών με ειδικότητα ελαιοχρωματιστή
  • ΔΕ Τεχνιτών με ειδικότητα οικοδόμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ