Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικού αριθμού 6 ατόμων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών πυροπροστασίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ