Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Νάουσας

Ο δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του.

Ειδικότητες: ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων, Εργάτες καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ