Προσλήψεις 51 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 51 ατόμων με σύμβαση 2 μηνών με δυνατότητα παράτασης ‘η ανανέωσης.

Ειδικότητες: Αρχαιολόγοι, Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Εξειδικευμένοι Εργάτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ