Προσλήψεις 5 εργατών καθαριότητας στο Δ. Ύδρας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ύδρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ