Προσλήψεις 44 ατόμων στο Δ. Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες, συνολικού αριθμού 44 ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα :

 Συντονιστές 1
 Επιμελητές 3
 Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 2
 Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2
 Γυμναστές 2
 Ομαδάρχες 14
 Διαχειριστές 1
 Βοηθ. Διαχειριστές 1
 Αποθηκάριοι 1
 Γιατροί 1
 Νοσοκόμοι 1
 Μάγειροι 1
 Βοηθ. Μαγείρων 1
 Εργάτες Εργάτριες 9
 Οδηγός 1
 Προσωπικό Καθαριότητας 1
 Φύλακες 1
 Ειδικός Τεχνίτης 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥΠΟΛΗΣ