Προσλήψεις 4 φυλάκων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά 4 ατόμων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ