προσλήψεις-4-ατόμων-στο-δ-ιεράπετρας-169626
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 16.01.2018 | 14:31

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Ιεράπετρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, καθόρισε την αρδευτική περίοδος και τις θέσεις των υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου έτους 2018 για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα:

Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

1.Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Δύο ( 2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (15 ώρες

την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

 Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,

 Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.

2. Τοπική Κοινότητα Ανατολής : Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες

την εβδομάδα).

 Αρδευτικοί τομείς: Καλογέρων, Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.

3.Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες

την εβδομάδα).

 Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ