Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Δάφνης-Υμηττού

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 4 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (Παιδικοί Σταθμοί), που εδρεύει στον Υμηττό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ