Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Εύβοιας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών και εκτάκτων αναγκών της Π.Ε ενόψει της θερινής περιόδου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ