Προσλήψεις 38 ατόμων στην ΠΕ Ηλείας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 38 ατόµων µέχρι 60 ηµεροµίσθια, στις ελαιοκοµικές περιοχές .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ