Προσλήψεις 35 ατόμων με 18μηνα στον ΟΣΕ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 35 άτομα για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Οργανισμού για απασχόληση έως και 18 μήνες.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΟΣΕ