Προσλήψεις 33 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά 33 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μ. Ανδρόνικου 6).

Ειδικότητες:

ΔΕ Φύλαξης

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ