Προσλήψεις 305 ατόμων σε 20 δήμους της χώρας (λίστα)

Από σήμερα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις σε 20 δήμους της χώρας για την κάλυψη 275 θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα:

1) Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας»: Πρόσληψη 64 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα  της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας, της Σχολής Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, των Εικαστικών τμημάτων και του τμήματος εκμάθησης παραδοσιακών χορών, για το σχολικό έτος 2018-2019,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων, Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (28 άτομα με 9μηνη σύμβαση)

4 Δάσκαλοι με ειδικότητα στην Κλασική Κιθάρα

1 Δάσκαλος  με ειδικότητα στο Σαξόφωνο

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στο Αρμόνιο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Μονωδία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Ελαφρύ Τραγούδι

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Παραδοσιακό Τραγούδι

1 Δάσκαλος  με ειδικότητα στη Μουσική Προπαιδεία (ORFF)

2 Δάσκαλοι  με ειδικότητα στα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, (α’,β’,γ’ θεωρία & α’β’γ’ αρμονία)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στα Ανώτερα Θεωρητικά (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, σύνθεση, ενοργάνωση)

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στα Κρουστά-Ντραμς

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στο Πιάνο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Μπουζούκι/Παραδοσιακά Έγχορδα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Βιολί

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στην Ηλεκτρική Κιθάρα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Φλάουτο

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στην Τρομπέτα

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Κλαρινέτο.

Β) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (25 άτομα με 9μηνη σύμβαση)

12 Καθηγητές με ειδικότητα στην Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμό

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Σκηνογραφία-Ενδυματολογία

2 Καθηγητές με ειδικότητα στη Θεωρία-Ιστορία –Πρακτική Κινηματογράφου & Συναφών    Τεχνών

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Ιστορία Θεάτρου

2 Καθηγητές με ειδικότητα στην Αγωγή Προφορικού Λόγου

3 Καθηγητές με ειδικότητα στην Κίνηση-Χορό

1 Καθηγητής με ειδικότητα στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

3 Καθηγητές με ειδικότητα στη Μουσική-Τραγούδι.

Γ) ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (11 άτομα με 8μηνη σύμβαση)

3 Δάσκαλοι με ειδικότητα στον Κλασικό – Σύγχρονο Χορό

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο  Χορό (Latin)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στο Χορό (Flamenco)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στον Παραδοσιακό Χορό

2 Δάσκαλοι με ειδικότητα στη Ζωγραφική

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στην Αγιογραφία

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Εικαστικές Κατασκευές

Χρηστικών Αντικειμένων)

1 Δάσκαλος με ειδικότητα στη Φωτογραφία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (για μία (1) και μόνο θέση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 123 51, Αγία Βαρβάρα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5697223 & 210 5697224.

Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  18-09-2018, (εργάσιμες ημέρες 10.30π.μ.-14.30μ.μ.)

2) Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης: Πρόσληψη 15 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), που εδρεύει στον Γέρακα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των πολιτιστικών προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας , συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Εικαστικοί-Καλών Τεχνών, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΤΕ ή ΔΕ Δάσκαλος ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ ή ΔΕ Δάσκαλοι Παραδοσιακών ΧΟΡΩΝ, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Θεατρικών Σπουδών, Εκπαιδευτικό Καλλιτεχνικό Προσωπικό Θεατρικές Ειδικότητες, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τρομπέτας, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Σαξόφωνου, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Φλάουτου, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τρομπονιού, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Τούμπας, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6619937.

 Αιτήσεις με φαξ ή email δεν γίνονται δεκτές.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-09-2018 έως και  19-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

3) Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, που εδρεύει στη Νεάπολη της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο), 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων Δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9ΠΕ Δάσκαλοι στα εργαστήρια Ζωγραφικής, Ζωγράφοι, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΔΕ Δάσκαλος στα εργαστήρια Κεραμικής, Κεραμίστας,  Λάρισα Θεσσαλίας

1ΠΕ Δάσκαλος στα εργαστήρια Χαρακτικής, Χαράκτης,  Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-  Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Γ. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 413 34, Νεάπολη Λάρισας Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 623615.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-21018 έως και  14-09-2018, (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

4) Δήμος Λαρισαίων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός Ρυθμικής στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΠΕ Χορευτής – Καθηγητής Ελληνικών Χορών και Ανατομίας, Λάρισα Θεσσαλίας

1 ΤΕ Πιανίστας Μουσικός , Λάρισα Θεσσαλίας

1 ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφος-Χοροδιδάσκαλος Σύγχρονου Χορού  στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας

1 ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφος-Χοροδιδάσκαλος Κλασικού Χορού  στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας

3ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφοι-Χοροδιδάσκαλοι Κλασικού & Σύγχρονου Χορού  στην Ανώτερη Σχολή Χορού, Λάρισα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης  και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Γραφείο Προσωπικού, 2ος όροφος, Ι. Δραγούμη 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 500318 (αρμόδιος κ. Ε. Ανδρέου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-09-21018 έως και  15-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

5) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.),που εδρεύει στην Καλλιθέα  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της ανωτέρω Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ωρομίσθιοι), 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Καθηγητών Χορού Κλασικό Μπαλέτο (Σύστημα Vaganova), ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (Σχολές Χορού), Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), 2ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Τ.Κ. 176 75, Καλλιθέα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9530161 και  210 9590626.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  16-09-2018

6) Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 3ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής

2ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, Δ. Αγίας Παρασκευής Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή Αττικής, (υπόψη κ.κ. Φράγκου Φλωρέντιου ή Μάνδρου Ελένης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2004562.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-09-2018 έως και  20-09-2018

7) Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη 17 ατόμων

Ο Δήμος Παλλήνης, που εδρεύει στον Γέρακα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής

  1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (τύπου jcb), Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής

4ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, (υπόψη κ.κ. Διβάνη Ελένης, Ράμμου Μαρίας & Πατράλη Θωμά).

 Πληροφορίες στα  τηλ.: 210 6604728, 210 6604632 και 210 6604631.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-09-2018 έως και  17-09-2018

8) Δήμος Παύλου Μελά: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Παύλου Μελά, που εδρεύει στη Σταυρούπολη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο τη συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου που έχουν ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ιατροί ειδικότητας Παιδιάτρου, Παιδικοί Σταθμοί Δ. Παύλου Μελά, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παύλου-Μελά, Καραολή & Δημητρίου 8, Τ.Κ. 564 30, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 302840, 2313 302841 και 2313 302941.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και  14-09-2018

9) Δήμος Μετεώρων: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Μετεώρων, που εδρεύει στην Καλαμπάκα της Π.Ε. Τρικάλων  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο, 9μηνης & 8μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων – Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

α) Προσωπικό με 9μηνη σύμβαση:

1 Άτομο με ειδικότητα στα Έγχορδα με Δοξάρι (Βιολί), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα Ξύλινα Πνευστά (Φλάουτο), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα  Ξύλινα Πνευστά (Σαξόφωνο), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στο Παραδοσιακό Κλαρίνο, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα Έγχορδα με Δοξάρι (Βιολοντσέλο), Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στα Κρουστά, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα στο Ηλεκτρικό Μπάσο, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας

1 Άτομο με ειδικότητα Μουσικής Τεχνολογίας-Παραγωγής Ήχου, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας.

β)Προσωπικό με 8μηνη σύμβαση:

4ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μετεώρων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 422 00, Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24323 50216.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και  14-09-2018

10) Δήμος Σίφνου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Σίφνου, που εδρεύει στην Απολλωνία της Π.Ε. Κυκλάδων  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 7μηνης & 4μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Λυματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με 7μηνη σύμβαση, Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

2ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης με 7μηνη σύμβαση, Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Οδηγών Φορτηγού  Υδροφόρας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με 4μηνη σύμβαση, Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στη διεύθυνση:

Δήμος Σίφνου, Τ.Κ. 840 03, Απολλωνία Σίφνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Νικόλαου Κορακή).

 Πληροφορίες στο  τηλ.: 22843 60311.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και  14-09-2018

11) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαλεβιζίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Γεράνι της Π.Ε. Ηρακλείου  της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Χημικός-Μηχανικός, Δ.Ε.Υ.Α.  Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης

1ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, Δ.Ε.Υ.Α. Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης

2ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δ.Ε.Υ.Α.  Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ελ. Βενιζέλου 115, Τ.Κ. 714 14, Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπης).

 Πληροφορίες στο  τηλ.: 2810 824625.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2018 έως και  24-09-2018

12) Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Δ. Βόλου: Πρόσληψη 43 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Δ. Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δ. Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2019, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα 6μηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων –Εκπαιδευτών Ι.Ι.Ε.Κ. Δ. Βόλου έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΠΕ Οικονομολόγων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των Ειδικοτήτων, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ όπου απαιτείται, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/VIDEO GAMES) , Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Πληροφορικής, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Ειδικοτήτων, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

1ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται,  Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Χημικών (για την ειδικότητα Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΕΑΡΙΝΟΥ

εξαμήνου), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΠΕ Καλών Τεχνών για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΟΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται με κατεύθυνση Ζωγραφική, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες) , για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), (για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΤΕ Γραφιστών (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Διακοσμητών, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Φωτογράφων (για τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μαθήματα της ειδικότητας) (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ –

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/VIDEO GAMES) Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Λογιστής, για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Τεχνικών Χειροποίητου Κοσμήματος & Σχεδιασμού Κοσμήματος (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ

της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

5ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ του μαθήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ

του μαθήματος ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,

Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Φωτογράφων (για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

2ΔΕ Κεραμιστών (για τα εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα της ειδικότητας Κεραμικής Τέχνης)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες), για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,

Δ. Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, Γραμματεία, Χείρωνος και Φεραίου 1,Τ.Κ. 383 33, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δήμητρας Μιχαηλίδου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 564 46.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-09-2018 έως και 17-09-2018

13) Δήμος Χαλκιδόνος: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο Δήμος Χαλκιδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια  της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων Καλλιτεχνικού Μουσικού Προσωπικού για τη διδακτική περίοδο 2018-2019 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής-Μουσικός, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

2ΤΕ Δάσκαλοι Πιάνου-Πληκτροφόρων Οργάνων, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

2ΤΕ Δάσκαλοι Κιθάρας, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Βιολιού-Εγχόρδων, Δ. Χαλκιδόνος, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Θεωρητικών και Ανώτερων Θεωρητικών μαθημάτων, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Ακορντεόν, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Μαέστρος Παιδικής Χορωδίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Δάσκαλος Πνευστών Οργάνων, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής Προπαιδείας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Μπουζουκιού, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Κρουστών Οργάνων, Κουφάλια Θεσσαλονίκης

1 ΔΕ Δάσκαλος Φωνητικής, Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους και τον κωδικό θέσης της ανακοίνωσης και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Δήμος Χαλκιδόνος, Γραφείο Προσωπικού, Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ. 571 00, Κουφάλια Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Δελιάκη Σταυρούλας και Ιωσηφίδη Αντώνιου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23913 30152 & 23913 30174.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-09-2018 έως και 17-09-2018

14) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στη Λιβαδειά της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς, ΔΕΥΑΛ, Λιβαδειά Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς, Γραμματεία, Δημ. Γ. Περγαντά 4, Τ.Κ. 321 00, Λιβαδειά Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2018 έως και 26-09-2018

15) Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.), που εδρεύει στις Φιλιάτες της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών – Δομή Φιλιατών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στον Οργανισμό, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, για τη στελέχωση της δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Φιλιατών», Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου

1ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτών, για τη στελέχωση της δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Φιλιατών», Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.), Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 463 00 Φιλιάτες Θεσπρωτίας Ηπείρου, (υπόψη κ.κ. Ζήκου Δήμητρας και Κώτση Κωνσταντίνας. 

Πληροφορίες στα τηλ.: 26643 60116 &  26643 60122.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-09-2018 έως και 14-09-2018

16) Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης: Πρόσληψη 28 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), που εδρεύει στον Γέρακα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των αθλητικών προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας , συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με Κλασικού Αθλητισμού, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Χειροσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

5ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ποδοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Tae Kwon Do ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Tae Kwon Do, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης και Πτυχίο Ναυαγοσωστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής

4ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6619937.

 Αιτήσεις με φαξ ή email δεν γίνονται δεκτές.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-09-2018 έως και  19-09-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

17) Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα Νεάπολης της Π.Ε. Κοζάνης  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Σεπτέμβριο 2018, συνολικά είκοσι (20) ατόμων-Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γ. Καθηκόντων, Δήμος Βοΐου, Σιάτιστα Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας  στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος  Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και  17-09-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

18) Δήμος Αβδήρων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2018, συνολικά είκοσι (20) ατόμων-Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες, Δήμος Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αβδήρων, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 670 64, Γενισέα Ξάνθης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25413 52516 & 25413 52517.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2018 έως και  14-09-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

19) Δήμος Σπάτων – Αρτεμίδος: Προσλήψεις 15 ατόμων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού &Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με συνολικά 15 άτομα για την κάλυψη αναγκών του.

20) Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 15 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!