Προσλήψεις 30 ατόμων στο δήμο Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 30 φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως
αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ