Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δ. Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς την πρόσληψη 7 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου και 23 ΥΕ Εργατών Καθ/τας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ