προσλήψεις-3-ατόμων-στο-δ-νεάπολης-συκε-322825
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 30.01.2018 | 13:39

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών», με κωδικό ΟΠΣ 5002797, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές Ν. Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ