Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Κυθήρων

Ο δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων (6) με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών για την φύλαξη δασών, δασικών εκτάσεων, χώρου αποκομιδής απορριμμάτων και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο ως εξής:

1. ΥΕ Εργάτης Πυρασφάλειας : πέντε (5) για την Δημοτική Ενότητα Κυθήρων και έναν (1) για την Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων
2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : τρεις (3) μήνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ