Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Κάσου

O δήμος Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων( Οδηγός Αυτοκινήτου, Εργατών Γενικών Καθηκόντων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ