Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Ικαρίας

O δήμος Ικαρίας θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 3 ατόμων(οδηγός, εργάτες), για χρονικό διάστημα 3 μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ