Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 4 τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Ειδικότητες:

Αρχαιολόγος (ΠΕ), Ειδικευμένοι Εργάτες (ΥΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ