προσλήψεις-28-φυλάκων-στο-σισμανόγλειο-240058
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 25.01.2018 | 13:21

Προσλήψεις 28 φυλάκων στο Σισμανόγλειο

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ” ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 28 ατόμων με καθεστώς πενθήμερης εργασίας ανά βδομάδα και πλήρες ωράριο (8ωρο) για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Οργανικών Μονάδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ