Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δ. Χίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ