Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 21 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ