Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Κηφισιάς

O δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 21 ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ