Προσλήψεις 20 εργατών Πρασίνου στο Δ. Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο 2018, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ