προσλήψεις-20-ατόμων-στο-δ-ι-π-μεσολογγί-364590
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 24.01.2018 | 13:04

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ι. Π. Μεσολογγίου

O δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα Ιανουάριο έτους 2018 προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ