Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Κορίνθου

O δήμος Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Ειδικότητες: Οδηγοί απορριμματοφόρων, εργάτες καθαριότητας, χειριστές μηχανημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ