Προσλήψεις 2 εργατών στο Δ. Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα Μάιο 2018 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4172/2012.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρπενησίου (Δ/νση: Ύδρας 6 Πρ.Ηλία Καρπενησίου) μέχρι και 18/5/2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ