Προσλήψεις 2 εργατών στην ΠΕ Λέσβου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (έως και 60 ημερομίσθια) για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ