Προσλήψεις 2 χειριστών μηχανημάτων έργου στο Δ. Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 χειριστές μηχανημάτων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ