Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Τρίπολης

O δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό
διάστημα έως 2 μήνες , 2ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος, των παρακάτω ειδικοτήτων:

 Ενός (1 ) ιατρού, και ελλείψει αυτού νοσηλευτή
 Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού βοηθού νοσηλευτή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ