Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Οροπεδίου-Λασιθίου

Ο δήμος Οροπεδίου-Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (Οικονομικού, Πολιτικού Μηχανικού) για 8 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ