Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αγρινίου

O δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018 , με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ