προσλήψεις-2-ατόμων-στην-περ-διεύθυνση-364590
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 05.02.2018 | 12:25

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Περ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (οδηγός, συνοδηγός) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ