Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Πέλλας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (καθαριότητα) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα του Νομού Πέλλας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ