Προσλήψεις 19 ατόμων στα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά 19 ατόµων ∆Ε Εσωτερικής Εκμετάλλευσης πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των Ελληνικών Ταχυδροµείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΛΤΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΙΣΙΑΣ