Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δ. Βόλβης

Ο δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 εργατών νεκροταφείων για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ