Προσλήψεις 16 υδρονομέων στο Δ. Σπάρτης

Ο δήμος Σπάρτης προσκαλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν σε θέση υδρονομέα των κατωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων και ειδικότερα σε μία από τις κατωτέρω θέσεις:

1. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, της Δ.Ε. Μυστρά
2. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Μυστρά, της Δ.Ε. Μυστρά
3. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Λογγάστρας , της Δ.Ε. Μυστρά
4. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Σουστιάνων, της Δ.Ε. Μυστρά
5. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Τρύπης, της Δ.Ε. Μυστρά
6. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Παρορείου, της Δ.Ε. Μυστρά
7. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης, της Δ.Ε. Μυστρά
8. Δύο (2) θέσεις υδρονομέα στην Τ.Κ. Καστορείου, της Δ.Ε. Πελλάνας
9. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Γκοριτσάς, της Δ.Ε.Θεραπνών
10. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Πλατάνας, της Δ.Ε.Θεραπνών
11. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Σκούρας, της Δ.Ε. Θεραπνών
12. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Καμινίων – Ξηροκαμπίου, της Δ.Ε. Φάριδος
13. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Φάριδος
14. Μία (1) θέση υδρονομέα στην Τ.Κ. Τραπεζοντής, της Δ.Ε. Φάριδος
15. Μία (1) θέση υδρονομέα στη Δ.Ε. Καρυών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ