Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δ. Κρωπίας

Ο δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 16 θέσεων κατεπειγουσών αναγκών διαφόρων ειδικοτήτων για τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ