Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

O δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθµού 15 ατόµων: Α. 14 κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16 -Εργατών Καθαριότητας και Β. ενός(1) ατόµου κατηγορίας ∆Ε 28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών στο Τµήµα Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ