Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δ. Αχαρνών

O δήμος Αχαρνών θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού δέκα 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν την πυρασφάλεια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ