Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δ. Ζωγράφου

Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2018-2019 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα 9 μηνών για τους μουσικούς και 8 μήνες για τους επιμορφωτές, συνολικού αριθμού 13 ατόμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ